Zabezpieczenia budynków
przed ptakami

« dbajmy o ptaki, nie zachęcajmy ich jednak do zmiany naturalnego środowiska »